Detektywnysa.pl

Nasze usługi mogą dostarczyć Państwu bezcennych informacji niezbędnych do podjęcia najważniejszych oraz rozważnych kroków w życiu lub działalności gospodarczej. Przed podjęciem kluczowych kroków konsultujemy decyzję ze Zleceniodawcą, który może liczyć na profesjonalna pomoc i doradztwo z naszej strony. 

Zakres usług, które świadczymy obejmuje kompleksową usługę zleconej sprawy. Współpracę kończy szczegółowe sprawozdanie, które może posłużyć, jako materiał dowodowy i honorowane jest przez sądy.

Zasady wykonywania i zakres usług detektywistycznych określa Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.. U. z 2002 r. nr 12, poz. 110.) Zespół biura stanowią wyłącznie licencjonowani detektywi.

Działamy na Opolszczyźnie oraz na terenie całego kraju, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na terenie UE.

 

Z uwagi na charakter podejmowanych spraw, jak i na zaufanie, jakim Klienci obdarzają nasze biuro, jak również z uwagi na gwarantowaną dyskrecję, nigdy nie ujawniamy informacji, co do indywidualnych osób i firm, które korzystają z naszej pomocy.

 

Tel. 698 01 01 81

 

 

 

 

wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA RD 27/2009

  posiadamy umowę o udostepnianie informacji gospodarczych z Biurem Informacji Gospodarczej

 

 działalność objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej